Följ tävlingen och juryarbetet i realtid.


Plattformen

En smart Award-plattform för tävlingar, nomineringar, bidrag, bedömning, utvärdering, administration och marknadsföring.

En användarvänlig plattform som är enkel att konfigurera för att hantera och spåra bidrag, genom att använda taggar och filter för att enkelt identifiera finalister. En dashboard ger dig en överblick över din tävling och låter dig följa inlämnade och pågående bidrag.

Obegränsat antal administratörer, användare, bidrag och uppladdade filer gör plattformen lämplig för både stora och små Awards. Plattformen är utformad för att fungera på alla digitala enheter och stödjer flerspråkiga tävlingar.

Systemet erbjuder även möjlighet till aviseringar för att kommunicera med deltagare, juryn eller skicka massutskick till en specifik målgrupp. Med denna lösning sparar du tid och gör din Award betydligt mer effektiv.


Tävlingsbidrag

Alla bidrag registreras helt online, vilket gör det enkelt, snabbt och intuitivt att delta. Bidragen kan spåras, laddas ner, kopieras och raderas. 

Systemet är tillgängligt 24/7 under tävlingen och under denna period kan bidragen justeras hur många gånger som helst.

Alla bidrag kan också kompletteras med bilagor i olika format för film- eller dokumentfiler samt URL-länkar.

Bidragen kan skickas in i olika kategorier och kategorierna styr vilka frågor som skall besvaras i tävlingen. Ett sätt att göra varje kategori unik om så önskas.

Följ antalet pågående och inskickade bidrag i realtid för att se hur många bidrag som kommer in i tävlingen. 


Jury

Rankning, röstning, toppval eller jurygrupper - fyra olika sätt att bedöma bidragen. Du kan välja en metod eller kombinera de olika bedömningsmetoderna. 

Olika paneler kopplar jurygrupperna till bidragen så att jurymedlemmarna endast ser bidrag som de ska ha access till. Systemet erbjuder även flera juryomgångar för att på ett enkelt sätt sortera ut de bästa genom att skapa shortlist för varje jurysittning. 

Resultaten och juryprocessen går att följa i realtid.

Och ingen utbildning behövs för juryn, så enkelt är det att bedöma bidragen!


Tjänsten är utformad för att spara tid åt dig.